Efop-1.2.2-15-2016-00143

 

Kedvezményezett neve: Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

Projekt címe: A társadalmi integráció erősítése, szabadidősporthoz kapcsolódó ifjúsági programok megvalósítása a Beregben.

Szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt kezdési dátuma: 2016.12.01.

Projekt befejezési dátuma: 2020. június 29.

Projekt tartalmának bemutatása:

Közvetlen cél

Pályázatunk célja, a Vásárosnaményban, és a vásárosnaményi kistérségben élő, 15-29 éves fiatalok esélyeinek növelése, képességeik kibontakoztatása. A fiatalok támogatása, a középfokú tanulmányaik sikeressége, végzettségi szintjük emelése. A társadalmi integráció elősegítése, közösségi aktivitás erősítése, az önkéntesség megismertetése. Az önkéntesség hozzájárul az öngondoskodás szemléletének elterjedéséhez, egy újfajta szemléletmód kifejlődéséhez. A szociális kompetenciák fejlesztésével, a pályaválasztást segít pályaorientációs fejlesztésekkel kívánjuk elérni, hogy minél nagyobb számban tanuljanak tovább piacképes szakirányokban, aktív tagjai legyenek a társadalomnak.

Közvetett cél

A projekt közvetett célja, hogy hozzájáruljon a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásához, segítse a szolidaritást, aktív helyi közösségek létrejöttét. Az önkéntes tevékenység által pedig segítsen megerősíteni a társadalmi szolidaritást és kohéziót.


A projekt közvetlen célcsoportja a Vásárosnaményban, és a Vásárosnaményi Járásban élő 15-29 éves fiatal.

 

Programelemek

-           Műhelymunka, kortárs segítők tréningjével, Sport Klub kialakításával, és működtetésével lehetőséget biztosítunk a heti rendszerességgel megszervezendő programoknak. A kortárssegítők képzése elméleti és gyakorlati ismeretek átadásából, önismereti csoportjátékokból, szituációs gyakorlatokból áll. Az elméleti ismeretek között szerepel a devianciák szociológiája (drogozás, alkoholizmus, öngyilkosság, bűnözés) és pszichológiai ismeretek is.

-           Szülőkkel való aktív kapcsolattartás, szülők bevonása a programokba.
A szülők bevonása a közösségi és szabadidős programokba: a projekt során tervezzük a Családi nap megrendezését.

-           Motivációs napok a célterület oktatási, korosztállyal foglalkozó intézményeiben. Játékos csoportépítő versenyekkel, vetélkedőkkel készülünk a programunk szakmai elemeit népszerűsíteni, és Motivációs napot megvalósítani.

-           Mozdulj! Napok szervezése a virtuálitásból a vitalitásba áttérésre önkénteseink bevonásával. A programban résztvevő fiatalok mozgásigénye növekszik, a megismert mozgásformák életük tartós részévé válhatnak. A Mozdulj! Napokat nyári táborként kívánjuk megvalósítani.

-           Sport az Életem - Előadássorozat neves sportolók közreműködésével

-           Hagyományőrző ifjúsági találkozók szervezése határon túli szervezetekkel együttműködve.

-           Kompetenciafejlesztő képzések a projektben résztvevő önkénteseknek

-           Sportoktató OKJ-s képzés.

Projekt azonosító száma: Efop-1.2.2-15-2016-00143

Forrás: Európai Szociális Alap

Nyomtatás E-mail

  • /efop-1-2-2-15/megnyito
  • /galeria

Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

4932 Márokpapi, Táncsics u. 4/a

Email:

Tárhely-szolgáltatónk a Rackhost.hu.

Köszönjük támogatásukat!

 

Támogasson bennünket adója 1%-ával!

Adószámunk: 18807723-1-15

Köszönjük szépen!