ÉLD az Életed életmód táborok

a Magyar nemzeti Bank Támogatásával 
 
A PROJEKT CÉLJA
 
A projekt átfogó feladata a gyermek és ifjúságvédelemben szerepet vállaló szervezetek,szakemberek összefogása attitűd-kutatás és jó gyakorlat gyűjtés keretében, valamint gyakorlati ismeretek elsajátítatása az alapvető gazdasági folyamatok a mindennapi élet ismereteinek próbaüzemében. Cél, hogy hosszútávon támogatni tudjuk hazánkban a fiatalok helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek megvalósulását, azt ezt célzó programokat és eseményeket - növelve a fiatalok helyi aktivitását. Hipotézisünk, hogy külföldi tapasztalatokat beemelésével ez a hazánkban egyre inkább fontos szerepet elnyerő, nagy kihívásokkal teli problémakör eredményesebben lesz orvosolható.
 
A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEI
Tanulmány készítése (Attitűdkutatás)
A pénzzel kapcsolatos attitűd jelentősége
Pénzügyi attitűdnek a pénzzel, pénzügyekkel kapcsolatos értékelő viszonyulásunkat nevezhetjük. A pénzhez fűződő viszonyunkat alapvetően befolyásolják azok a gyerekkori tapasztalatok, amelyek a környezetünkben lévő felnőttek pénzre vonatkozó beszédmódjával, érzéseivel és bánásmódjával kapcsolatosak, ugyanis a későbbiekben akaratlanul is  ezeket a mintákat követjük, vagy esetleg utasítjuk el. Mindkét magatartás egyaránt a családi mintáktól való függést jelenti. Az attitűdkutatások rámutattak arra, hogy az értékelő viszonyulás három (kognitív, affektív és viselkedési) tényezője együtt alakul, s így biztosítja a személyiség konzisztens viszonyulását egy adott dologhoz. Ha az attitűd egyik  összetevőjére hatunk, változni fog a másik is, ezért a pénzügyi viselkedés megváltoztatásához először meg kell ismerni a pénzügyi attitűd összetevőit.
A célcsoport problémáinak nagy részét az okozza, hogy ismereteik, jártasságuk meghatározóan olyan családi környezetből származik, ahol se a mai kornak megfelelő adekvát
pénzügyi ismeret és gyakorlat, se az ehhez való „helyes" viszonyulás nem sajátítható el, miközben napjainkban egy pénzközpontú, piacgazdasági környezetben kell helytállniuk, és
megfelelő pénzügyi döntéseket hozniuk. Szélesebb pénzügyi ismeretekre, jártasságra és gondolkodásmód-váltásra van szükség. Nap mint nap tanúi vagyunk annak, hogy a lakosság pénzügyi ismereteinek hiánya és az ebből eredő helytelen pénzügyi döntések népgazdasági szinten kulmináló problémákhoz vezetnek, elég, ha csak a devizahitelek körüli problémahalmazra gondolunk. A pénzügyi magatartáshoz kapcsolódó kutatási és oktatási projektek ezért kiemelt jelentőséggel bírnak.
Életmódtáborok (10 tábor 200 fiatal részére - 5 nap/tábor/20 fő) Az attitűdkutatás eredményeit felhasználva azonosíthatjuk a célcsoport pénzhez, pénzhasználathoz való viszonyát, a pénzügyi életben való jártasságát és gyakorlatát. Az életmódtáborok nyújtanak segítséget abban, hogy a felismert problémákat és azok forrásait, a viszonyulásban rejlő „akadályokat" leküzdjék. Ehhez egy olyan „gyakorlóteret" biztosítunk a fiatalok részére, ahol bepillantást nyerhetnek, sőt észrevétlenül beletanulhatnak, hogy miként
működik a piacgazdaság, mik az összefüggések a munka, csapatmunka, felelősség, pénz, pénzkereset és pénzgazdálkodás, tervezés és takarékoskodás stb. terén.
Ezt azáltal érjük el, hogy a táborban a fiatalok forgó rendszerben feladatokat (munkát) kapnak, és a feladatok ellátásáért – ahogy munka esetén a munkavállalók – a fiatalok pénzbeli juttatást kapnak. Így pl. a munka, a csoportban történő együttműködés, a felelősségvállalás, megbecsülés „érzése" révén alakul személyiségük, változik pénzügyi szemléletmódjuk. További életmód alakító előadások, gyakorlatok segítik majd a fiatalokat az attitűdváltás minél hatékonyabb megvalósításában.
 
Táboraink 
Hejce
1. 018. július 2-7 
2. 2018. július 9-14
Nyíregyháza 
3. 2018 július 8-15 
Vásárosnamény
4. 2018 július 16-21
5. 2018 augusztus 1-7
6 2018 augusztus 14-18 
Beregdaróc
7. 2018. július 24 .-31 
Barabás 
8. 2018. augusztus 2-9
9. 2018 július 23-27
Edelény
10. augusztus 14-8 
 
Táborainkban közel 300 gyermek és fiatal vett részt a programidőszakban 
 
Együttműködő partnerünk 
Sámuel Alapítvány
 
Támogatónk 
Magyar Nemzeti Bank

Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

4932 Márokpapi, Petőfi u. 10.

Email:

Tárhely-szolgáltatónk a Rackhost.hu.

Köszönjük támogatásukat!

 

Támogasson bennünket adója 1%-ával!

Adószámunk: 18807723-1-15

Köszönjük szépen!