Efop-1.3.7-17-2017-00137

„Kezdetben vala a kapcsolat – Kisvarsányi Kaláka” –

Közösségfejlesztés a Kisvarsányi Református Egyházközség által

 

Kedvezményezett neve: Kisvarsányi Református Egyházközség

Konzorciumi partner: Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

Projekt címe: „Kezdetben vala a kapcsolat – Kisvarsányi Kaláka” – Közösségfejlesztés a Kisvarsányi Református Egyházközség által

Konczorciumi partner támogatás összege: 13 350 345 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt kezdési dátuma: 2018. január 01.

Projekt (tervezett) befejezési dátuma: 2020. január 01.

Projekt bemutatása

A Kisvarsányi Református Egyházközség és a Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület mely 17 éve munkálkodik a fiatalok érdekében a kistérségben, egy olyan közös projektet hoz létre, melynek célja olyan tevékenységek megvalósítása, melyek az időseket és a pályakezdő fiatalokat célozzák meg.

Az emberek közötti szinergikus viszony elengedhetetlen feltétele, hogy létezzen egy minden fél számára nyilvánvaló közös cél vagy érték, amely képes katalizálni az együttműködés energiáit. Ez a közös cél a tervezett tevékenységek hiánytalan megvalósítása, az érték pedig a közösségépítő hatás. A szinergikus kapcsolat fenntartásának eszköze az elemek folyamatos információcseréje. Ezért fontosak a megvalósítás során azok a folyamatos tevékenységek, amelyek a közösségek formális szervezeti létrehozását, fejlesztését segítik elő, valamint a hátránykompenzációval foglalkoznak. A közösségi tér működtetése és a folyamatos közösségfejlesztő tevékenységek (mediáció, meglévő és új közösségfejlesztése) kiemelt fontosságú a megvalósítás során, hiszen a személyek alkotta rendszer megfelelő koordinációja az elemek közötti kommunikációs hálón keresztül valósul meg. Az optimális hatékonyság elérése az egymást kiegészítő képességek együtthatásán alapul. Igy az igazán eredményes együttműködés a közös cél/érték mellett különböző kompetenciákat is igényel a felek részéről. A projektben tervezett tevékenységek szinergikus hatására többleteredmény jön létre, ami a későbbiekben is hasznosítható.

Megvalósítandó tevekénységek:

  •  „Társadalmi együttélés javítása" (közösségfejlesztés, közösségi tér kialakítása és működtetése, közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása, közösségek formális szervezeti létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, hátránykompenzációs tevékenységek): Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása (rendezvény, esemény, program szervezése)
  •  „Szolgáltatásfejlesztés" (igény- és szükségletfelmérés, szolgáltatások felülvizsgálata, szolgáltatások kidolgozása/átdolgozása; szolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése; szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer monitorozása)
  •  „Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés": érzékenyítő csoportos foglalkozások és szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek

Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegségek megelőzése)

Projekt azonosító száma: Efop-1.3.7-17-2017-00137

Forrás: Európai Szociális Alap

Nyomtatás E-mail

Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

4932 Márokpapi, Táncsics u. 4/a

Email:

Tárhely-szolgáltatónk a Rackhost.hu.

Köszönjük támogatásukat!

 

Támogasson bennünket adója 1%-ával!

Adószámunk: 18807723-1-15

Köszönjük szépen!