EFOP-1.4.3-16-2017-00139

Legyen egy jó hely gyermekeinknek!

 

Kedvezményezett neve: Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

Projekt címe: Legyen egy jó hely gyermekeinknek!

Szerződött támogatás összege: 43 999 998 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt kezdési dátuma: 2018. február 01.

Projekt (tervezett) befejezési dátuma: 2022. május 01.

Projekt bemutatása:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül Biztos Kezdet Gyerekházak tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület az EFOP-1.4.3-16-2017-00139 azonosító számon regisztrált, 2017.01.19. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.12.13. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.

A Projekt megvalósítási időszakának záró időpontja: 2020.01.31.

Alapvető célunk egy közösségi hely létrehozása, ahol célzott programokkal segítjük a 0-25 éves, első sorban hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok fejlődését, integrációját, az önálló életben való helytállását.

Közvetlen cél: a 0-3 éves hátrányos helyzetben élő gyerekek kirekesztődésének visszaszorítása, felzárkózási esélyeik növelése, esélyek megteremtése, illetve képességek kibontakoztatásának biztosítása. A tanköteles korú gyermekek és 25 év alatti fiatalok körében közvetlen célunk az alapkészségek fejlesztése, a tehetséggondozás, az iskolai fejlesztés, valamint a tanulásra való motiválás.

Projektünk során közvetlen célcsoportunk körébe a 0-25 év közötti korosztály, illetve az ő szüleik tartoznak.

Közvetett célcsoportunk pedig a program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai. Azok a szakemberek, akik biztosítják a tünetek és kockázatok felismerését, kezelését szoros szakmai együttműködés keretében. A gyerekek illetve szüleik szűkebb és tágabb társadalmi környezete.

Megvalósuló programok a következők:

a.) 3 év és az alatti és óvodás gyerekek, valamint családjuk programjai

  • Játékfoglalkozások biztosítása a gyermek számára a szülő bevonásával
  • Koragyerekkori programok a gyerekek és a szülők számára (pl. baba-mama klub)
  • A projekt során gyermekorvos, védőnő, fejlesztő pedagógus, óvónő, pszichológus, szociológus nyújt tanácsadást, előadást.
  • A Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, az óvoda-szülő-gyermek kapcsolat erősítése
  • Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek: fejlesztő tevékenységek, korrepetálás, célzott fejlesztő segítségnyújtás.
  • Szabadidős, kulturális- és sportprogramok, tábor gyermekeknek, fiataloknak
  • Életvezetést segítő, valamint preventív célú programok
  • Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak és szülőknek egyaránt elsősorban kompetencianöveléssel, és pályaorientációval.
  • IT kompetenciák erősítése fiataloknak és szülőknek

Projekt azonosító száma: Efop-1.4.3-16-2017-00139

Forrás: Európai Szociális Alap

Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

4932 Márokpapi, Táncsics u. 4/a

Email:

Tárhely-szolgáltatónk a Rackhost.hu.

Köszönjük támogatásukat!

 

Támogasson bennünket adója 1%-ával!

Adószámunk: 18807723-1-15

Köszönjük szépen!