EFOP-2.1.2-16-2018-00077

 

Kedvezményezett neve: Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

Projekt címe: Malom, - közösségi ház fejlesztése Márokpapiban

Szerződött támogatás összege: 20 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt kezdési dátuma: 2018. február 20.

Projekt (tervezett) befejezési dátuma: 2020. február 19.

Projekt tartalmának bemutatása:

Jelen pályázat az EFOP-1.4.3-16-2017-00139, Legyen egy jó hely gyermekeinknek c. projekt infrastruktúra fejlesztése.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül Biztos Kezdet Gyerekházak tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület az EFOP-1.4.3-16-2017-00139 azonosító számon regisztrált, 2017.01.19. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.12.13. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

Alapvető célunk egy közösségi hely létrehozása, ahol célzott programokkal segítjük a 0-25 éves, első sorban hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok fejlődését, integrációját, az önálló életben való helytállását.

Közvetlen cél: a 0-3 éves hátrányos helyzetben élő gyerekek kirekesztődésének visszaszorítása, felzárkózási esélyeik növelése, esélyek megteremtése, illetve képességek kibontakoztatásának biztosítása. A tanköteles korú gyermekek és 25 év alatti fiatalok körében közvetlen célunk az alapkészségek fejlesztése, a tehetséggondozás, az iskolai fejlesztés, valamint a tanulásra való motiválás.

Projektünk során közvetlen célcsoportunk körébe a 0-25 év közötti korosztály, illetve az ő szüleik tartoznak.

Közvetett célcsoportunk pedig a program területén működő, a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösségek vezetői és tagjai. Azok a szakemberek, akik biztosítják a tünetek és kockázatok felismerését, kezelését szoros szakmai együttműködés keretében. A gyerekek illetve szüleik szűkebb és tágabb társadalmi környezete.

Megvalósuló programok a következők:

3 év és az alatti és óvodás gyerekek, valamint családjuk programjai

Játék foglalkozások biztosítása a gyermek számára a szülő bevonásával Koragyerekkori programok a gyerekek és a szülők számára (pl. baba-mama klub) A projekt során gyermekorvos, védőnő, fejlesztő pedagógus, óvónő, pszichológus, szociológus nyújt tanácsadást, előadást. A Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése, az óvoda-szülő-gyermek kapcsolat erősítése. Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek: fejlesztő tevékenységek, korrepetálás, célzott fejlesztő segítségnyújtás. Szabadidős, kulturális- és sportprogramok, tábor gyermekeknek, fiataloknak. Életvezetést segítő, valamint preventív célú programok. Felkészítés a munkaerő-piaci jelenlétre fiataloknak és szülőknek egyaránt elsősorban kompetencianöveléssel, és pályaorientációval. IT kompetenciák erősítése fiataloknak és szülőknek.

Projekt azonosító száma: EFOP-2.1.2-16-2018-00077

Forrás: Európai Regionális és Fejlesztési Alap

Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

4932 Márokpapi, Táncsics u. 4/a

Email:

Tárhely-szolgáltatónk a Rackhost.hu.

Köszönjük támogatásukat!

 

Támogasson bennünket adója 1%-ával!

Adószámunk: 18807723-1-15

Köszönjük szépen!