GINOP-5.1.4-17-2018-00028

 

Sikeresen lezárultak a női szabó képzések

Gratulálunk a GINOP-5.1-4-17-2018-00028 azonosító számú ,,Tranzitfoglalkoztatási Program Vásárosnaményban” című projektben női szabó OKJ-s végzettséget szerzett szakembereknek. Az első csoportban 10 fő, a második csoportban 13 fő tett sikeres vizsgát. A projekt indikátora akkor teljesül, ha a képzésbe vont 31 fő közül 19 fő elhelyezkedik az elsődleges munkaerőpiacon. Az első csoportban végzetteknek még lehetőségük nyílt a BERWIN Ruhagyárban elhelyezkedni, de sajnos a gyár néhány hónapon belül csődöt jelentett és bezárt. A második csoportban végzetteknek viszont több lehetőség is a rendelkezésére áll, ugyanis több kis üzem kezdte meg a működését az elmúlt néhány hónapban Vásárosnaményban és környékén. A második csoportból 2 fő február 1-én már munkába áll és további 6 fő elhelyezkedése van folyamatban.

A projekt sikeres megvalósításáért kö

szönet illeti a Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesületet.

Mindenkinek kitartást és jó egészséget kívánunk a munka világában!

Insticei Zoltán, projektmenedzser és Erdélyi Ilona szakmai vezető

 

124858243 1303583113351711 3825149781533995277 n  124990538 1024834271330457 1149060736047624145 n  125008011 838255486909109 5492707339735861275 n  125011756 372135677460965 6600025312665561422 n  

IMG 20201112 092851  IMG 20201007 095913  IMG 20201007 095834    

 

  


 

Kedvezményezett neve: Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

Projekt címe: Tranzitfoglalkoztatási program Vásárosnaményban

Szerződött támogatás összege: 89 480 269 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt kezdési dátuma: 2019.04.01.

Projekt (tervezett) befejezési dátuma: 2020.11.29.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.1.4-17-2018-00028

Forrás: Európai Szociális Alap

 
A PROJEKT CÉLJAI ÉS TEVÉKENYSÉGEI

 A projekt céljainak meghatározása
A projekt legfőbb célkitűzése a kistérségben élő hátrányos helyzetű álláskeresők felzárkóztatása, a közösségi életbe való bekapcsolása, munkaerőpiacra történő bejuttatása különböző
foglalkoztatáspolitikai eszközök segítségével.

A projekt általános céljai
- A foglalkoztatási esélyek növelése, a foglalkoztatásban történő részvétel emelése.
- A foglalkoztatottság növekedésével nő a települések népességmegtartó ereje.
- A foglalkoztatásból származó jövedelmek kiemelik a résztvevőket és családjaikat a szociális támogatások igénybevevőinek köréből.
- Az esélyegyenlőség biztosítása, kiemelten a kisgyermekes nők, pályakezdők, tartósan regisztrált álláskeresők integrációja, lehetőségeik bővítése. A leghátrányosabb helyzetben élők felzárkóztatása.
- A szociális ellátórendszer hiányosságainak kiküszöbölése.
- A működő helyi civil és társadalmi szervezetek, működő projektek bevonása, megerősítése.
- Humánerőforrás fejlesztés a programba bekapcsoló településeken.
 
A projekt közvetlen céljai
- A program által megszólított személyek esetén feltárásra kerülnek a munkanélküliség valós okai, nem megfelelő képzettség, vagy képzettség hiánya, szociális, egészségügyi, mentális okok). A feltárt tényezők figyelembe vételével, az elkészített egyéni terv kidolgozása alapján az akadályozó tényezők megszüntetése.
- A programba bevont személyek számára (25 fő) piacképes, a közösségi feladatok ellátását biztosító végzettség megszerzése, óvodai dajka, gyermek és ifjúsági felügyelő OKJ szakképesítés, valamint a foglalkozatási részhez illeszkedve családi napközi képzés során, tanúsítvány megszerzése.


- Olyan szolgáltatási programcsomag biztosítása, amelyek hozzájárulnak a célcsoport munkaerőpiaci integrációjához, hátrányos helyzetükből fakadó gátló tényezők csökkentéséhez, a helyiközösségek fejlődéséhez különös tekintettel a célcsoport speciális körülményeire. - Életmód, életvitel tanácsadás nyújtása az életvezetési problémákkal küzdő bevontak részére, mellyel csökkenthetőek az egyén családját érintő problémák is.

- A megcélzott hátrányos helyzetű csoportok olyan foglalkoztatást elősegítő tevékenységekbe kapcsolódnak be a program során, amelyek hozzájárulnak felzárkóztatásukhoz, a társadalmi vérkeringése való bekapcsolódásukhoz, a munkaerőpiacra történő bejutásukhoz.
- Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztésével hozzásegíteni a célcsoport tagjait a végzettségüknek, képzettségüknek megfelelő munkához jutását.

- A foglalkoztatási programelem lehetőséget nyújt a bevont személyek számára (20 fő) szakmai tapasztalatszerzésre, valamint arra, hogy felkészítse a bevontakat a nyílt munkaerő-piaci beilleszkedésre.


- A program során végzett közös tevékenység, a közös cél érdekében tett erőfeszítések eredményeképpen a helyi magyar és cigány lakosság között erősödik a bizalom és a kölcsönös elfogadás. A projekt tevékenysége egyrészt lehetőséget biztosít a programba bevont szociális és társadalmi hátrányokkal küzdő személyek számára a kapott komplex programcsomag elvégzésével, a munkaerőpiacra történő sikeres integrációhoz, a társadalmi vérkeringésbe való bekapcsolódáshoz, másrészt lehetőséget biztosít a térségben élő azon családok számára, akik azért nem tudtak munkát
vállalni, mert a gyermekeik napközbeni ellátásának biztosítása megakadályozta őket ebben. Hozzájárul a helyi közösségek, az emberi erőforrások fejlesztéséhez, a foglalkoztatási lehetőségek bővüléséhez, esélyt adnak a programba bevont személyek számára hátrányaik csökkentéséhez, amelyek többnyire halmozottan jelentkeznek. A hátrányos helyzet következményei befolyásoló tényezők a társadalmi-, munkaerő-piaci beilleszkedés szempontjából. A legalapvetőbb következmények: az esélyegyenlőtlenség, a tanulási nehézségek, kudarcok, tartós alulképzettség, munkavállalási nehézségek. A projekt komplex módon kíván megoldást nyújtani a fenti problémákra, a megvalósítandó szolgáltatások hozzájárulnak a célcsoport motivációinak erősítéséhez, életvezetési problémáik
kiküszöböléséhez, a kudarckerülő állapot megszüntetéséhez, olyan ismeretekhez juttatja a bevontakat, amelyek csökkentik a munkavállalási nehézségeket, és elősegítik a társadalmi munkaerőpiaci beilleszkedést.

 
 
 
 

Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

4932 Márokpapi, Táncsics u. 4/a

Email:

Tárhely-szolgáltatónk a Rackhost.hu.

Köszönjük támogatásukat!

 

Támogasson bennünket adója 1%-ával!

Adószámunk: 18807723-1-15

Köszönjük szépen!