Az egyesület 2001-ben alakult a Márokpapiban megmaradni kívánó fiatalok aktív részvételével, akik a helyi értékekre alapozva, a gyermekek és fiatalok helyben tartását megalapozó tevékenységeket folytató, aktív közösséget indítottak a szerveződéssel útjára.

Programjaink a megszűnő művelődési házak funkcióit legalább részben betöltő közösségi pontok, Teleházak szervezésével , működésével kezdődtek, illetve a természeti környezetre alapozott ökoturisztikai táborok rendezésével teljesedtek ki.

Egyesületünk évekig tartott fent teleházat Barabás, Csaroda és Beregsurány községekben. Sajnos a gazdasági-társadalmi változások miatt ebből ma már csak a „szülőszobánk” Márokpapiban maradt meg, ez a mai napig is üzemel közösségi házként, az egyesület fenntartása alatt.

 Turisztikai programjainkban, szervezett táborainkban gyermekek ezrei vettek részt az eltelt közel tucatnyi év alatt, és távoztak haza a Beregből megtudva, hogy ez nem a sötét sarka az országnak, hanem egy természeti és kulturális csodákkal és barátságos emberekkel – igaz, most már csak ritkábban – telerajzolt szeglete Magyarországnak.

Az alapítók közben felnőttek, az egykori tizenévesek családapák, anyák lettek, személyes gondjaik, bajaik kezelésében is sokszor kerestek segítséget az egyesületben. Igyekeztünk minden felénk fordulónak egyéni problémáira válaszokat találni, kormányzati, vállalkozási partnereinknek megbízható és rugalmas ügyfele lenni.

 Az egyesület tevékenysége az évek folyamán kiteljesedett, átlagosan 2 főt alkalmazunk az adminisztráció, a projektek megfelelő személyi hátterének biztosítására. Jelenleg 23 főt számláló tagságunk mellett több tucat önkéntes segítővel dolgozunk, irodát tartunk fent Vásárosnaményban, üzemeltetjük Márokpapiban a közösségi házat, a gergelyiugornyai Tisza-parton a Tiszavirág kemping fenntartói vagyunk.

  Környezetvédelmi programok

Egyesületünk megalakulása óta fontosnak tartja a fiatalok szemléletformálását. Így környezetvédelmi és energiahatékonysági témakörben rendszeresen tartunk iskolai előadásokat.
Azonban lényegesnek tartjuk, hogy céljaink elérése érdekében - az elméleti ismeretek mellett - a gyakorlati oldal is bemutatásra kerüljön, így táboroztatás céljából 2010 óta  bérlünk egy ingatlant Tisza-parton, a település a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetben található. A  tájfajta gyümölcsfákkal betelepített, közel 2 hektáros porta adottsága, valamint a táborunk közelében működő, és megújuló energiaforrásokat is alkalmazó Csiperke Erdei Iskola és Tábor által szolgáltatott programok, kerékpáros és gyalogos túravezetések, igazán tartalmassá és élményszerűvé teszik a nyaranta szervezett környezet- és természetvédelmi táborok mindennapjait.
Elkötelezettek vagyunk a fenntartható fejlődés szemléletmódja mellett. Ezeket az elveket igyekszünk a gyakorlati szintre is adoptálni.

Tevékenységeink

•    Települési önrendelkezés fejlesztése
•    Ismeretterjesztés, szemléletformálás
•    Kutatás

I.1 A szervezet küldetése és stratégiai célrendszere:

Társadalmi kezdeményezésen alapulva, a több korosztály bevonásával olyan projektek megvalósítása, amelyek biztosítják a kistérségben található települések lakói számára a korosztályuknak megfelelő minőségi életszínvonalat, választ adva a XXI. század - hátrányos helyzetű térségünket halmozottan érintő – kihívásaira,növelve ezzel a kistérség szociális, kulturális, gazdasági megtartó erejét, felvállalva a Bereg környezet-és természetvédelmi, állatvédelmi tevékenységével kapcsolatos problémák kezelésének lehetőségét is.

Célrendszer

BIKSZE
fejlesztési célok Közművelődés Sport Környezetvédelem Oktatás Állatvédelem
tevékenységek rendezvényszerveés Egészséges életmód népszerűsítése erdei Iskola iskolán Kívüli nevelési program Tudatos állattartás
tanácsadás Szabadidősport kampányok Alapfokú oktatás nevelés Kóbor állatok ellátása
Versenysport Középfokú oktatás nevelés
tréningek
Megvalósító CivilIroda SZELETKE SE Tábor Tanoda OLT-ALOM Állatotthon


II.2 A szervezet fő tevékenységeinek bemutatása:

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:

A térségben élő roma fiatalok és gyermekek, a kisebbséghez nem tartozó, de szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok érvényesülési lehetőségeit biztosító projektek megvalósítása.

Állatvédelem:

Civilizált színvonalú állatotthon létesítése és fenntartása, elsősorban kutyák és macskák részére. Az állatotthonban elhelyezett állatok élelmezése, egészségügyi ellátása, őrzése, esetenként képzése. A kóbor állatok által okozott köz- és állat-egészségügyi veszélyek csökkentése, így az Egyesület egészségvédelmi és környezetbiztonsági célokat is szolgál. A balesetet szenvedett állatok mentése és továbbszállítása a megfelelő helyre. A lakosság szemléletformálása a humánus állattartásról. Az állatotthonban befogadott állatok végleges elhelyezése az örökbefogadókhoz.

Sport:

Szabadidős és tömegsport rendezvények, természetjáró túrák, kirándulások szervezése. A judo, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, úszás, asztalitenisz és a kajak-kenuzás, mint sportág magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében.

Ezen a területen az egyesület elsődleges feladatai:

-          tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása,

-          hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

Önképző körök, ismeretterjesztő előadások, képességfejlesztő foglalkozások szervezése, megvalósítása.

(Az egyesület ezen közhasznú tevékenységét - a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés közfeladathoz kapcsolódóan végzi az 1997. évi CLIV. Törvény az Egészségügyről 144. § (l)-(2) bekezdés.

Kulturális tevékenység:

Kulturális és történelmi hagyományok őrzése, felelevenítése, szakkörök, előadások, közösségi rendezvények, tematikus kirándulások szervezésével megteremtjük, bővítjük a (köz)művelődési lehetőségeket, XXI. századi technikai eszközökkel szélesítjük a kulturális tevékenységek végzéséhez szükséges lehetőségek tárházát.

Környezet-és természetvédelem:

Korcsoportonként az oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, érdekérvényesítés, eszközeinek igénybevételével alulról építkezve egy környezetéért aktívan tenni képes, ökológiai ismeretekkel megalapozott viselkedésnormákkal rendelkező felnövő nemzedék képzése, hogy létrejöhessen egy fenntartható, természeti és épített környezeti értékeit óvó, tudatosan gondolkodó és cselekvő társadalom.

Cselekvésalapú környezeti egészségkultúra fejlesztési akcióprogramok, kampányok szervezése (parlagfű mentesítés, szelektív hulladékgazdálkodási szemléletformálás). Helyi környezet- és természetvédelem, parlagfű elleni védekezés szervezése és folytatása, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, - kezelésés

II.3 A szervezet menedzsmentjének jellemzői:

Egyesületünkben a munkatársaink, önkénteseink a képzettségének megfelelő tevékenységi területeken dolgoznak. Az egyesületi élet szervezéséért juttatásban nem részesülnek, feladataikat társadalmi személyes, társadalmi elkötelezettségből látják el . Projektszinten nem cél szerinti juttatásokról részesülnek .

Menedzsment a feladatait a 4800 Vásárosnamény, Jókai u 59 szám alatti irodában látja el . 

Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület

4932 Márokpapi, Táncsics u. 4/a

Email:

Tárhely-szolgáltatónk a Rackhost.hu.

Köszönjük támogatásukat!

 

Támogasson bennünket adója 1%-ával!

Adószámunk: 18807723-1-15

Köszönjük szépen!